Aktuellt September 2008

v 36

Under vecka 36 har vi med 8 man deltagit vid Smurfit Kappas årliga veckostopp för underhåll. Vi har varit sysselsatta med att bland annat byta kedjor i returfiberanläggningens införselband, bytt lagerpelare i PD-filtret i mixeriet för PM1, vi har öppnat och förslutit ca 80 inspektionsluckor i torkcylindrar både på PM1 och PM2. Vi har även bytt en silduk i en cistern. Dessa arbeten är bara en bråkdel av vad vi hållit på med under denna vecka. Dessutom behövdes lite montörer från oss under lördag och söndag.
 
v 37 Under vecka 37 beräknas vi börja med att utföra en avloppsanläggning i Långnäs. Dessutom skall även kollektorslang om ca 400 m grävas ned.
 
 
2008
Aktuellt Mars - April
 | Aktuellt Maj  | Aktuellt Juni - Juli - Augusti |
Aktuellt September | Aktuellt Oktober, November, December

2009
Aktuellt Januari | Aktuellt 2009-2010
Start