Aktuellt Januari 2009

Jan


Vi har deltagit vid en kickoff i Norrköping för Toro Bevattning. Vi konfererade i dagarna 2 på ett slott som heter Mauritzbergs slott. Tänk att det lilla slottet har ägt 1/3  av Sverige och hela Finland.
Vi har varit på uppdrag i Boden för att skjuta fyrverkeri då Elon i Boden har flyttat till nya lokaler. Många människor hade kommit. Vi lyckades perfekt med vårt jobb. Kunden blev jättenöjd.
  

Feb-Dec Förutom snöröjning under resten av vintern har tiden gått åt till att utföra grönläggning ny del av kyrkogården i Norrfjärden.
Vår närvaro vid repstoppar har förutom vid veckostopp hos Smurfit-kappa varit mycket liten. Detta beroende på det påstådda ekonomiska läget.
Under hösten har vi flyttat till ett bättre läge för företaget och kommer under början av 2010 börja med att sälja och utföra service på förbränningsmotor-drivna maskiner för hem och trädgård. Marknadsföringen kommer att ske via länk från denna hemsida och via annonser och annat.
 
2008
Aktuellt Mars - April
 | Aktuellt Maj  | Aktuellt Juni - Juli - Augusti |
Aktuellt September | Aktuellt Oktober, November, December

2009
Aktuellt Januari | Aktuellt 2009-2010
Start