Aktuellt Maj 2008
4 maj Informerade vid Norrfjärdens Trädgårdssällskap om mindre bevattningsanläggningar för ca 30 personer
5 maj Informerade vid Rosviks Trädgårdssällskap om mindre bevattningsanläggningar för ca 70 personer.
Vecka 19 Deltog vid SCA Munksunds papperbruks 10 dagars driftstopp, och vid reparation vid Billeruds pappersbruk i Karlsborg.
12 maj Information om LR:s produkter i Byahuset, Långvik.
Vecka 20 Fortsatt deltagande vid driftstopp SCA Munksunds pappersbruks driftstopp, och montagearbeten vid SSAB Tunnplåt i Luleå.
17 maj Alla från J,E&V som deltog vid SCA Munksunds 10 dagars driftstopp, åt gemensam lunch i restaurang Toppen.
v 21 - v22 Vi deltar vid Smurfit Kappa Renseris veckostopp.
v 21 - v22

Vi har även deltagit tillsammans med Gräsetableringar med direktsådd av diverse vägslänter och ytor från Umeå via Järpen i Jämtland till Söderhamn och Stockholm.
På vägen upp såddes både i Sundsvall och Nordmaling (Bottniabanan).

29 maj Torsdagen ägnade åt kompetenshöjning inom anläggande av enskilda avlopp.
Vi har även räknat hem anbud vid utbyggnad av kyrkogården i Norrfjärden.
   
 
2008
Aktuellt Mars - April
 | Aktuellt Maj  | Aktuellt Juni - Juli - Augusti |
Aktuellt September | Aktuellt Oktober, November, December

2009
Aktuellt Januari | Aktuellt 2009-2010
Start