Aktuellt Mars - April 2008

6 mars

Informerade vid Öjebyns Trädgårdssällskap om bevattningsanläggningar i växthus och friland för ca 60 personer.
22 april Informerade vid Alterdalens Trädgårdssällskap om mindre bevattningsanläggningar för ca 40 personer.
28 april Deltog vid SCA Obbola pappersbruk vid deras dagsstopp.
 
2008
Aktuellt Mars - April
 | Aktuellt Maj  | Aktuellt Juni - Juli - Augusti |
Aktuellt September | Aktuellt Oktober, November, December

2009
Aktuellt Januari | Aktuellt 2009-2010
Start