Vatten

Vi kan leverera bevattningsutrustningar, från inomhusanläggningar och små växthus till större anläggningar t.ex fotbollsplaner och kyrkogårdar.

Vi kan även sälja alla förekommande vattenledningar och kopplingar.
Vi har nyligen upparbetat kontakt med en pumpfabrikant som innebär att vi kan leverera alla sorts pumpar för kallvattenleverans.

Det finns olika lösningar på hur man utför en bevattningsanläggning. Man kan även använda sig av droppbevattning.
De stora anläggningarna vi jobbar med är TORO och dom passar för stora ytor som golfbanor och idrottsplaner.
 
Toro
De små anläggningarna är av märket CLABER och passar för det något mindre t.ex växthus och drivning av plantor från frö. Claber
" Vi har både kunskap, erfarenhet och material till alla lösningar."


Vi utför även snöröjningsuppdrag med traktor och skopa eller snöblad.
Vi kan snöröja både på abonnemang eller för enskilda uppdrag

Start